Radomír WOJNAR®
Bylinkář a léčitel

Jak probíhá irisdiagnostické vyšetření

Irisdiagnostické vyšetření probíhá tak, že irisdiagnostik léčitel se podívá pacientovi takzvaně do očí a během jedné minuty mu řekne, co závažnějšího mu již bylo, co ho momentálně trápí a co v nejbližší době za zdravotní problémy přijdou. Nepotřebuje k tomu žádné drahé přístroje.

Vyšetření může probíhat dvěma způsoby:

Klasické irisdiagnostické vyšetření spočívá v tom, že pacient se usadí na židli v blízkosti irisdiagnostika. Irisdiagnostik za pomoci zvětšovacího skla nebo i bez něj-podle toho jak dobře vidí, ale vždy za pomoci světla – baterky nebo nějaké lampy, posvítí pacientovi do očí a podívá se na pacientovy duhovky. Zjišťuje barvu oční duhovky (modrou, hnědou, šedou atd.), dále jaké jsou barevné skvrny na duhovce, kde se skvrny na duhovce nachází, jaký mají tvar a z těchto pozorování pak učiní závěr a řekne pacientovi jeho zdravotní stav. Pokud je irisdiagnostik zároveň i léčitel (bylinkář, homeopat, klasický lékař ) pak zároveň po vyšetření doporučí i léčbu. Vyšetření tímto způsobem i s diagnózou, kterou pacientovi sdělí může trvat okolo třech minut.

Specielní irisdiagnostické vyšetření spočívá v tom, že při klasickém vyšetření se navíc vloží sejmutí duhovky do nějakého paměťového media. Sejmutí duhovky spočívá v jejím vyfotografování klasickým nebo digitálním fotoaparátem, nebo jakýmkoli jiným, pro tento účel skenovacím zařízením. Takovéto vyšetření pak trvá o hodně déle (asi 30 min). Tím se sice ztrácí výhoda rychlosti určení diagnózy, ale získá se výhoda dalšího porovnávání záznamu a jeho opětovného vyhodnocování a tím vytvoření statistiky.

Poznámka:

Z takového vyšetření nemusíte mít strach. Strach vzniká z neinformovanosti, kdy si pacient myslí, že mu irisdiagnostik bude číst myšlenky, že mu uvidí do duše a tím se všechno dozví i jeho všechny hříchy. Zároveň ho bude moci ovlivňovat, nebo manipulovat s ním. Správný irisdiagnostik nic takového nečiní.